Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Đề thi Violympic English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Đề thi Violympic
Giải Violympic Toán 3 Vòng 4 Năm học 2015 - 2016 for 4th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 15 October 2015 11:58

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 2 vòng tự luyện Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 12/10/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math Rule: Add or Subtract the hours and minutes separately.
But you may need to do some adjusting if the minutes end up 60 or more, or less than zero!
How to add Times on 3th Grade math
Follow these steps:

Last Updated on Thursday, 15 October 2015 15:48
_________Đọc tiếp _____________
 
Violympic Toán 5 Vòng 5 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 October 2015 11:22

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 5 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 –  Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4   số lớn.

Last Updated on Saturday, 14 November 2015 01:59
_________Click here to down load _____________
 
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi Violympic cấp thành phố vòng 25 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 February 2012 15:32

Hướng dấn tổ chức kỳ thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vòng 25
Thực hiện công văn số 7285/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2011, kỳ thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức theo lịch sau :

Last Updated on Friday, 17 February 2012 15:47
Read more...
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 10 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 08 December 2015 11:13

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 10 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 10 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

: Bài 1: Matching

1. play chess 2. swim 3. pizza 4. water 5. parrot

6. eyes 7. dance 8. mouth 9. wash 10. gal

11. noisy 12. tiger 13. grass 14. jump

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 11:16
_________Click here to down load _____________
 
English 9 - De thi hoc sinh gioi Tieng Anh PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 28 January 2013 19:28

English 9 - De thi hoc sinh gioi Tieng Anh  - lop 9

Last Updated on Saturday, 02 February 2013 01:11
Xem chi tiết....________________
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 52 of 175
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image