Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Đề thi Violympic English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Đề thi Violympic
Đề thi Giải toán trên mạng Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2015 - 2016 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 10 October 2015 08:04

Đây là Đề thi Violympic – Toán 7 - Vòng 3 Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 28/09/2015 - Thứ hai TTrong vòng thi này các em cần :
- Các em cần nắm được  khái niệm về llàm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn. Nắm vững và vận dụng các quy ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.
- Các em cần thành thạo   kĩ năng làm tròn số, vận dụng tốt các quy ước làm tròn số vào đời sống hàng ngày.

Last Updated on Saturday, 10 October 2015 08:41
_________Đọc tiếp _____________
 
Giải Violympic Toán 3 Vòng 5 Năm học 2015 - 2016 for 5th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 28 October 2015 10:59

Đây là Đề thi Violympic – Toán 3 - Vòng 2 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 26/10/2015 – Adding and Subtracting Time for 3rd Grade math Rule: Add or Subtract the hours and minutes separately.
But you may need to do some adjusting if the minutes end up 60 or more, or less than zero!
How to add Times on 3th Grade math
Follow these steps:

Last Updated on Wednesday, 28 October 2015 11:16
_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 13 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 08 December 2015 13:07

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 13 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 13 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

: Vòng 13: Bài 1: Choose the correct answer
1.    Come and ………….badminton, George!
a. do        b. play        c. make        d. take
2. Mary and Kate …………..coming to class today.
a. isn’t        b. don’t        c. aren’t        d. doesn’t
3. Children ………….play football in the street.

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 13:11
_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 5 Vòng 6 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 14 November 2015 01:59

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 6 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 09/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

Last Updated on Saturday, 14 November 2015 02:30
_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 9 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 December 2015 09:49

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 9 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 13/12/2015 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

Last Updated on Friday, 18 December 2015 09:51
_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 52 of 189
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image