Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Đề thi Violympic English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Đề thi Violympic
Giải Violympic Toán 5 Vòng 7 Năm học 2015 - 2016 For 5th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 19 November 2015 15:25

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 7 vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 10/11/2015 – Câu hỏi 7: Tìm tích của 2 số tự nhiên biết, tích tăng thêm 240 đơn vị nếu thừa số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị và tích giảm đi 340 đơn vị nếu thừa số thứ nhất giảm đi 5 đơn vị.
Câu hỏi 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 630. Tìm số bé biết, nếu bớt số bé 19 đơn vị và thêm vào số lớn đi 19 đơn vị thì số bé bằng 3/4 số lớn.

Last Updated on Friday, 20 November 2015 09:42
_________Click here to down load _____________
 
IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 4 Vòng 14 năm 2015 - 4th Grade English PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 08 December 2015 13:11

Cách làm bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng vòng 14 Lớp 4 năm 2015 - ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG - IOE - LỚP 4 vòng 14 năm 2015 - English Competition for Primary Schools IOE- Grade 4 - 2015 -

Bài  3: Matching
1. Three round boxes     2. green gift    3. four spiders      4. sunglasses     5. sick
6. Three bears     7. bookshelf     8. six blue ballons    9. three cows    10. five rabbits
a. kệ sách        b. 3 cái hộp tròn     c. 3 con bò cái       d. 5 con thỏ      e. món quà xanh lá
f. 3 con gấu        g. 4 con nhện        h. 6 cái bong bóng       i. bệnh          j. kính đeo mắt

Last Updated on Tuesday, 08 December 2015 13:14
Read more...
 
Giải Violympic Toán 2 Vòng 10 Năm học 2015 - 2016 for 2nd Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 December 2015 09:57

Đây là Đề thi Violympic – Toán 2 - Vòng 10 vòng cấp trường  Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 23/12/2015 – Add within 100, including adding a two-digit number and a one-digit number, and adding a two-digit number and a multiple of 10, using concrete models or drawings and strategies based on place value, properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction; relate the strategy to a written method and explain the reasoning used. Understand that in adding two-digit numbers, one adds tens and tens, ones and ones; and sometimes it is necessary to compose a ten.Anna scored 18 points in 3 games. What might her scores have been for each of the games?

Last Updated on Thursday, 24 December 2015 09:59
_________Click here to down load _____________
 
Free 3rd Grade Math In English Test - Toán Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 19 December 2015 21:21

Đây là Đề thi Violympic – Giải Toán bằng Tiếng Anh Lớp 3 - Vòng 2 Vòng tự luyện Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 28/09/2015 – Question 5: Each box has 5 pencils. Three such boxes have … pencils. Question 6: Find the difference of the least and greatest of these numbers. Their difference is …  Question 7: Annas mother is 37 years old. Annas mothers age is 28 years more than Annas age. How old is Anna?

Last Updated on Sunday, 03 January 2016 04:35
_________Click here to down load _____________
 
Giải Violympic Toán 4 Vòng 11 Năm học 2015 - 2016 For 4th Grade Math PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 02 January 2016 14:27

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 11 vòng cấp trường Năm học 2015 -2016 - Ra ngày 04/01/2016 - • -  Dấu hiệu chia hết 2,3,5,9 .
-  Chuyển đổi , thực hiện phép tính với số đo khối lượng , số đo diện tích đã học .
-  nhận biết góc vuông , góc nhọn , góc tù, hai đường thẳng song song , vuông góc ..
-  Giải bài toán có đến 3 bước tính trong đó có các bài toán : Tìm số trung bình cộng ; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Last Updated on Monday, 14 March 2016 14:47
_________Click here to down load _____________
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>

Page 45 of 187
==========================================================

Sponsored links

Nhấn vào đây để share links

Vào Facebook để nêu ý kiến

Facebook Image