Đề thi Violympic Giải toán trên mạng - Đề thi Tiếng Anh IOE Online Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang English - Math Test for Primary School - De thi Giai toan - Tieng Anh tren mang
==========================================================
Thi Violympic Toan - Tieng Anh - IOE - Thi tren mang
Đề thi Violympic Toán 8 - Vòng 9 Năm học 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 8 - Vòng 9 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 19/12/2013 – Thứ 5 –- Trong vòng thi này - -- Các em nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức
- Các em  bước đầu nhận biết được những trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu
- Các em nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức
- Các em  hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 5 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 5- Vòng 4 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Câu 1:Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế  900 000 đồng. Hỏi nếu trường đó  mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền? Câu 2: Một đội công nhân nếu làm 26 ngày thì được  trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?
Câu 3:Hiện nay tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Tính tuổi của hai ông cháu hiện nay?

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 4 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Đây là Đề thi Violympic – Toán 4 - Vòng 4  Năm học 2014 -2015 - Ra ngày 26/9/2014 – Thứ 6 – Mời thầy cô và các bạn hãy vào http://thiviolympic.com để tải toàn bộ phần giáo án đề thi, hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi Violympic - Giải toán trên mạng lớp 4 vòng 3 - Năm học 2014 - 2015. Câu 8: Trung bình cộng của hai số bằng 45, biết số thứ nhất bằng 34. Tìm số thứ hai. Câu 9: Một đoàn xe ô tô gồm có hai loại xe trong đó 7 xe loại lớn, mỗi xe chở 3 tấn 5 tạ hàng; 5 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 5 tạ hàng. Số hàng của cả đoàn xe được chia đều vào 10 kho. Tính số ki-lô-gam hàng ở mỗi kho.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 3 - Vòng 4 Năm học - 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 3 -Vòng 4 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Multiplication is a concept that requires some practice before it can be mastered. To make practicing more fun, throw in a dash of something new and grab the interests of the young learners. All you need is a deck of playing cards, some innovation and you are good to go! Multiplying Wins is guaranteed to make the concept a favorite among your students!

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
Đề thi Violympic Toán 2 - Vòng 4 Năm học 2014 - 2015 PDF Print E-mail

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Lớp 2 -Vòng 3 này , các bậc phụ huynh chú ý chuẩn kiến thức cần đạt như sau: Fact families are groups of addition and subtraction facts that include the same number, such as 15 plus 16, 15 plus 19, 15 plus 17, and so on. If a child learns that 5 plus 6 equals 11, they can grasp the idea that 5 plus 9 must equal 14 since the number 2 is one more than the number 1. Doubles are another fact family and include equations such as 9 plus 9 and 7 plus 7.

_______________Nhấn vào để xem tiếp__________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 120
==========================================================

Sponsored links